• Zawod gezelenji Zawod gezelenji

  Zawod gezelenji

  Biz 1000 inedördül metrden gowrak ussahananyň güýçli zawody we 7-den gowrak ussahanasy bilen doly enjamlaşdyrylan önümçilik liniýasy.Koprak oka
 • Toparymyz Toparymyz

  Toparymyz

  Toparymyzda 280+ işgäri bar.Bütin zawod maşgala ýaly bilelikde 280+ işçiniň kömegi bilen ösdürilýär.Koprak oka
 • Şahadatnamalar Şahadatnamalar

  Şahadatnamalar

  EAST kompaniýasy ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi we CEB CE şahadatnamasyny aldy.Koprak oka

Gündogar (Quanzhou) Akylly Tehnologiýa Co., Ltd.

Ajaýyp mehaniki enjamlar tehnologiýasyny ýygnaň we gowy hyzmat ediň. EAST CORP, tegelek örme maşynlaryny we kagyz gaýtadan işleýän enjamlary öndürmek, satmak, hyzmat etmek we programma üpjünçiligi döretmek boýunça ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.
Köpräk oka

BIZDÜNWW

Müşderilerimiz üçin OEM dizaýn talaplaryny ýeňip geçmek we täze tehnologiýany täzelemek we enjamlarymyzda ulanmak üçin 15 içerki inersener we 5 daşary ýurtly dizaýner bilen kompaniýamyzda gözleg we in engineener topary bar.EAST kompaniýasy tehnologiki innowasiýalaryň artykmaçlyklaryny alýar, başlangyç nokat hökmünde daşarky müşderileriň isleglerini alýar, bar bolan tehnologiýalaryň kämilleşdirilmegini çaltlaşdyrýar, täze materiallaryň we täze prosesleriň işlenip düzülmegine we ulanylmagyna üns berýär we müşderileriň üýtgeýän önüm zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

Asfalt_Plant_map_2
 • 30 30

  30

  .Yllar
  Tejribe
 • 7+ 7+

  7+

  Hünärmen
  Seminar
 • 40 40

  40

  Countriesurtlar
  Biz eksport etdik
 • CE&PC şahadatnamasy

NämeBiz edýäris

Iň oňat hilli maşynlar bilen üpjün etmegi maksat edinýäris
dünýä.

NOWDIP IŞLE. .RIS

 • 1

  SÖELGI

 • 2

  TejribeTejribe

 • 3

  GO El-aýak

Hyzmat

EAST kompaniýasy, tehniki hyzmatçymyzdan soň daşary ýurtda gurnama we tälim bermek üçin trikota Technology Tehnologiýa Okuw Merkezini döretdi.Bu aralykda, size iň gowy hyzmat etmek üçin satuwdan soň ajaýyp hyzmat toparlaryny döretdik.

“East Technology” 2018-nji ýyldan bäri ýylda 1000-den gowrak maşyn satdy. Tegelek trikota machine maşynlary pudagynda iň oňat üpjün edijileriň biri we 2021-nji ýylda Alibabada “iň gowy üpjün ediji” baýragyna eýe boldy.

Dünýäni iň oňat hilli maşynlar bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.Fujian Meşhur maşyn öndürijisi hökmünde, awtomatiki tegelek trikota machine maşynyna we kagyz öndürýän maşyn öndürmek liniýasyna üns berýär.Biziň şygarymyz "Qualityokary hilli, müşderi ilki, kämil hyzmat, dowamly gowulaşmak"

Gözleg we gözleg ukyby

Müşderileriň dürli zerurlyklaryna we bazaryň ösüşine görä, ähli pudakda iň oňat hilli inersenerlerimiz bar, müşderiler üçin iň kanagatlanarly maşynlary we täze funksiýalary gözlemegi maksat edinýäris.

Bu maksada ýetmek üçin 5-den gowrak inersener we ýörite fond goldawy bar.

Zawod

1. Kamer synag ussahanasy - kameralaryň materiallaryny barlamak.

2. Gurnama ussahanasy - ahyry tutuş maşyny gurmak

3. Synag ussahanasy - enjamy ibermezden ozal barlamak

4. Silindr öndürýän ussahana - ökde silindr öndürmek

5. Maşyny arassalamak we hyzmat etmek ussahanasy - iberilmezden ozal gorag ýagy bilen maşynlary arassalamak.

6. tingiwopis ussahanasy - maşyna özleşdirilen reňkleri boýamak

7. Gaplamak ussahanasy - iberilmezden ozal plastmassa we agaç gaplamak

Toparymyz

1. Toparymyzda 280+ işgäri bar. Bütin zawod maşgala ýaly bilelikde 280+ işçiniň kömegi bilen ösdürilýär.

2. Çalt jogap bermegi we ýakyn hyzmaty üpjün etmek, teklipler bermek, müşderä wagtynda çözgüt bermek üçin 10+ satuw menejeri bolan 2 toparyň ajaýyp satuw bölümi.

Sergi

Hünärmen kompaniýa hökmünde halkara awtoulag ýarmarkalaryna asla gatnaşmarys.Uly hyzmatdaşlarymyz bilen duşuşan we şondan bäri uzak möhletli hyzmatdaşlygymyzy guran her möhüm sergä agza bolmak üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalandyk.

Maşynymyzyň hili müşderileri özüne çekýän faktor bolsa, hyzmatymyz we hünärmenlerimiz her bir sargyt üçin uzak möhletli gatnaşyklarymyzy saklamak üçin möhüm faktor bolup durýar.

 • Hyzmat Hyzmat

  Hyzmat

 • Gözleg we gözleg ukyby Gözleg we gözleg ukyby

  Gözleg we gözleg ukyby

 • Zawod Zawod

  Zawod

 • Toparymyz Toparymyz

  Toparymyz

 • Sergi Sergi

  Sergi